Bảng giá - Đặt máy chủ

Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây

rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Co-PLATINUM

Giá chỉ từ 5.000.000 đ/tháng
Đăng ký

Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

Không gian Rack: 1U

Công suất điện: 300W

Băng thông trong nước: 300Mbps

Băng thông quốc tế: 15Mbps

Địa chỉ IP Public: 1

Lưu lượng thông tin: Unlimited

Co-SUPER

Giá chỉ từ 12.800.000 đ/tháng
Đăng ký

Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

Không gian Rack: 1U

Công suất điện: 300W

Băng thông trong nước: 1Gbps

Băng thông quốc tế: 20Mbps

Địa chỉ IP Public: 1

Lưu lượng thông tin: Unlimited

Co-DIAMOND

Giá chỉ từ 6.200.000 đ/tháng
Đăng ký

Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

Không gian Rack: 1U

Công suất điện: 300W

Băng thông trong nước: 400Mbps

Băng thông quốc tế: 20Mbps

Địa chỉ IP Public: 1

Lưu lượng thông tin: Unlimited

Co-GOLD

Giá chỉ từ 3.700.000 đ/tháng
Đăng ký

Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

Không gian Rack: 1U

Công suất điện: 300W

Băng thông trong nước: 200Mbps

Băng thông quốc tế: 10Mbps

Địa chỉ IP Public: 1

Lưu lượng thông tin: Unlimited

Co-SILVER

Giá chỉ từ 2.500.000 đ/tháng
Đăng ký

Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

Không gian Rack: 1U

Công suất điện: 300W

Băng thông trong nước: 100Mbps

Băng thông quốc tế: 6Mbps

Địa chỉ IP Public: 1

Lưu lượng thông tin: Unlimited

Co-BASIC

Giá chỉ từ 1.800.000 đ/tháng
Đăng ký

Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

Không gian Rack: 1U

Công suất điện: 300W

Băng thông trong nước: 50Mbps

Băng thông quốc tế: 4Mbps

Địa chỉ IP Public: 1

Lưu lượng thông tin: Unlimited

Tại Sao Nên Đặt Máy Chủ Tại VDO

Chỗ đặt máy chủ đáp ứng được hầu hết các yêu cầu khắt khe về điều kiện kỹ thuật vận hành hệ thống máy chủ.

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống...

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống...

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống...

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống...

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống...

Chỗ đặt server đảm bảo Ngồn điện, hệ thống làm mát, kết nối Internet, phòng chống...


0

Notice: Undefined index: check_id in /home/datmaychu/domains/datmaychu.com.vn/public_html/wp-content/themes/datmaychu/modal.php on line 2
Hotline tư vấn miễn phí