[Mẹo] Thêm địa chỉ IP trên Cloud VPS nhanh chóng

admin 2 Tháng Tư, 2019

Khi bạn tham khảo Bảng giá Thuê Cloud VPS của VDO Data sẽ thấy khi người dùng chọn sử dụng thuê Cloud VPS sẽ được cấp một địa chỉ IP ban đầu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể mua thêm địa chỉ IP. Để sử dụng các địa chỉ này trên phiên bản Cloud VPS, bạn phải định cấu hình nó để hệ thống nhận biết và sử dụng các địa chỉ mới.

2019-04-01_173239

Chắc hẳn bài viết thêm địa chỉ IP trên Cloud VPS nhanh chóng sẽ cần cho nhiều người quản trị hệ thống Cloud VPS. Chúng tôi sẽ cố gắng mô tả một cách chính xác, chi tiết và dễ hiểu nhất để mọi người có thể thực hiện theo được.

>>> Bạn đã biết CÁCH KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IP CỦA MÁY CHỦ ẢO VPS

Thêm địa chỉ IP trên Cloud VPS

Để thêm địa chỉ IP vào Cloud VPS, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Customer Portal
 2. Trên thanh menu, bấm Services, rồi bấm My Services.
 3. Định vị dịch vụ Cloud VPS của bạn, sau đó bấm Manage . Lúc này trang Cloud VPS xuất hiện.
 4. Trong VM Controls , chọn Add IP .
 5. Địa chỉ IP mới xuất hiện dưới Secondary IPs.

Định cấu hình địa chỉ IP trên Cloud VPS

Sau khi đã thêm địa chỉ IP, bạn phải định cấu hình nó. Dưới đây chúng ta sẽ định cấu hình IP trên Cloud VPS:

Nếu bạn đã cài đặt cPanel và Webhost Manager, hãy sử dụng Trình quản lý Webhost để định cấu hình các địa chỉ IP.

 • Nếu bạn chưa cài đặt cPanel và Webhost Manager, bạn phải định cấu hình các địa chỉ IP ở cấp hệ điều hành.

Định cấu hình địa chỉ IP bằng Trình quản lý Webhost

Để định cấu hình các địa chỉ IP bổ sung trong Trình quản lý Webhost, chúng ta làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Webhost Manager.
 2. Từ màn hình chính Trình quản lý Webhost, chọn IP Functions , rồi chọn Add a New IP Address .
 3. Trong New IP or IP range to add để thêm hộp văn bản, hãy nhập địa chỉ IP mới.
 4. Xác nhận Select a subnet mask for the IP or IPs above to use hộp danh sách được đặt thành 255.255.255.0 .
 5. Nhấp Submit . Địa chỉ IP mới sẽ hoạt động chính xác.

Định cấu hình địa chỉ IP ở cấp hệ điều hành

Để định cấu hình địa chỉ IP ở cấp hệ điều hành, hãy làm theo quy trình bên dưới đối với bản phân phối Linux được cài đặt trên Cloud VPS của bạn.

Định cấu hình địa chỉ IP bổ sung trên CentOS và Fedora

1. Đăng nhập vào ví dụ Cloud VPS bằng SSH.

2. Gõ lệnh sau:
cd /etc/sysconfig/network-scripts

3. Trong trình soạn thảo văn bản của bạn (your preferred text editor), tạo một tệp mới có tên ifcfg-eth0: 0 .

Chú thích: Để thêm địa chỉ IP bổ sung, bạn hãy tăng chữ số thứ hai trong tên tệp. Ví dụ: nếu muốn thêm các địa chỉ IP bổ sung, bạn có thể tạo các tệp có tên ifcfg-eth0: 1 , ifcfg-eth0: 2 ….

4. Thêm văn bản sau vào tập tin:

DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=none
ONPARENT=yes
IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx
NETMASK=255.255.255.0

Lưu ý: Đảm bảo rằng các số trong giá trị DEVICE khớp với các số trong tên tệp ifcfg-eth .

5. Thay thế xxx.xxx.xxx.xxx bằng địa chỉ IP mà bạn muốn thêm vào đối tượng Cloud VPS.

6. Lưu các thay đổi vào tệp ifcfg-eth0: 0 rồi thoát trình soạn thảo văn bản.

7. Để khởi động lại giao diện mạng, gõ lệnh sau:

service network restart

8. Để xác minh rằng địa chỉ IP mới đang hoạt động, hãy nhập lệnh sau:

ifconfig

Địa chỉ IP mới phải được liên kết với giao diện eth0.

Định cấu hình địa chỉ IP bổ sung trên Debian và Ubuntu

1. Đăng nhập vào ví dụ Cloud VPS bằng SSH.

2. Mở tệp /etc/network/interfaces file trong trình soạn thảo văn bản của bạn.

3. Thêm văn bản sau vào tập tin:

# The primary network interface
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0

Để thêm địa chỉ IP bổ sung, chỉ cần tăng chữ số thứ hai trong tên bí danh. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm địa chỉ IP bổ sung, bạn có thể tạo bí danh cho eth0: 1 , eth0: 2 , vv

4. Thay thế xxx.xxx.xxx.xxx bằng địa chỉ IP mà bạn muốn thêm vào đối tượng Cloud VPS.

5. Lưu các thay đổi vào tệp /etc/network/interfaces , rồi thoát trình soạn thảo văn bản.

6. Để khởi động lại giao diện mạng, nhập một trong các lệnh sau:

– Đối với các phiên bản Cloud VPS chạy Debian:

/etc/init.d/networking restart

Đối với các phiên bản Cloud VPS chạy Ubuntu:

ifdown -a –exclude=lo; ifup -a –exclude=lo

7. Để xác minh rằng địa chỉ IP mới đang hoạt động, hãy nhập lệnh sau:

ifconfig

Lưu ý: Địa chỉ IP mới phải được liên kết với giao diện eth0.

Cách xóa địa chỉ IP bổ sung trên Cloud VPS

Nếu bạn không còn muốn sử dụng một địa chỉ IP bổ sung, bạn có thể xóa nó đi.

1. Xóa cài đặt giao diện mạng cho địa chỉ IP, sau đó khởi động lại giao diện mạng.

2. Đăng nhập vào Customer Portal

3. Trên thanh menu, bấm Services , rồi chọn My Services

4. Định vị dịch vụ Cloud VPS của bạn, sau đó chọn Manage . Trang Cloud VPS xuất hiện.

5. Trong Secondary IPs , xác định vị trí địa chỉ IP mà bạn muốn phát hành, sau đó chọn Release

Thêm địa chỉ IP bổ sung

Nếu bạn cần thêm nhiều địa chỉ IP bổ sung, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của VDO Data, nếu muốn thay đổi, thêm địa chỉ IP Cloud VPS,  có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ:

VPGD HN: Tầng 1, Số 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024 7305 6666
VPĐD HCM: Phòng 13.09 – Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh
Tel: 028 7308 6666
Contact Center: 1900 0366
Email: info@vdo.vn