Những tiêu chuẩn hoạt động của trung tâm dữ liệu cần tuân thủ chặt chẽ

admin 15 Tháng Mười Một, 2018

Việc phát hành toàn cầu EPI-DCOS® đã tạo ra một làn sóng lớn trong ngành. Một trong những câu hỏi thường được nghe là ‘Các tiêu chuẩn hoạt động của trung tâm dữ liệu là gì? Và chúng ta so sánh chúng như thế nào?’ Với bài viết ngắn này, chúng tôi cố gắng cung cấp tổng quan về các tiêu chuẩn và hướng dẫn có thể được xem xét cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu và các quy trình bảo trì.

Những tiêu chuẩn hoạt động của trung tâm dữ liệu cần tuân thủ chặt chẽ

Danh sách các tiêu chuẩn hoạt động của trung tâm dữ liệu

DCOS® – Tiêu chuẩn hoạt động trung tâm dữ liệu được viết để cung cấp cho các tổ chức một cách tiếp cận có cấu trúc và tiến bộ để cải thiện việc quản lý hoạt động của trung tâm dữ liệu, đảm bảo rằng đầu tư vào trung tâm dữ liệu được bảo vệ an toàn. Việc triển khai DCOS® sẽ cho phép tổ chức cung cấp các dịch vụ được xác định rõ và có chất lượng nhất quán. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn đầu tiên và duy nhất có sẵn trên thị trường giải quyết tất cả các hoạt động của trung tâm dữ liệu và các yêu cầu bảo trì.

ISO

Có một số tiêu chuẩn ISO có thể được áp dụng cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu (các phần của) và các quy trình bảo trì. Để đưa ra một vài ví dụ, có ISO-9000 để quản lý chất lượng chung, ISO-27001 cho bảo mật và ISO-14000 cho các khía cạnh môi trường. Tin xấu là không phải tất cả các quy trình trung tâm dữ liệu đều được ISO bao gồm quản lý tài chính, lập kế hoạch vòng đời thiết bị và nhiều quy trình khác. Hơn nữa, các tiêu chuẩn ISO rất chung chung về bản chất và do đó yêu cầu chủ sở hữu / nhà điều hành trung tâm dữ liệu thực hiện rất nhiều công việc để thực hiện chúng.

Ví dụ, ISO-27001 cung cấp các mô tả chung về các yêu cầu bảo mật nhưng không cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thức kiểm soát nhập đối với cá nhân và phương tiện, vv Tiêu chuẩn ISO cũng không cung cấp hướng dẫn về cách tích hợp tất cả các tiêu chuẩn với nhau. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các tiêu chuẩn ISO dựa trên sự vượt qua / thất bại có nghĩa là không có tùy chọn cho tiến trình trưởng thành theo thời gian. Tin tốt là có nhiều lựa chọn của các chuyên gia tư vấn và kiểm toán viên.

Uptime® M & O Tem phê duyệt

Dấu phê duyệt M & O từ Viện Uptime là một hướng dẫn nhằm vào các hoạt động và bảo trì của trung tâm dữ liệu. Một số quy trình không được đề cập hoặc không được đề cập đầy đủ chi tiết. Cũng không có tiết lộ đầy đủ tất cả các tiêu chí kiểm toán khác với một vài danh sách kiểm tra mức độ hợp lý cao khiến các tổ chức khó hiểu các yêu cầu đầy đủ trừ khi họ sẵn sàng tham gia các nhà tư vấn Uptime.

Điều này tự nó tạo ra xung đột lợi ích dựa trên các nguyên tắc kiểm toán ISO khi tổ chức cung cấp tư vấn là quyền không được phép tiến hành kiểm toán. Hướng dẫn này sử dụng hệ thống dựa trên điểm để xác định liệu một tổ chức sẽ vượt qua hay thất bại trong việc kiểm toán. Cấu trúc chính xác và các yếu tố trọng lượng đằng sau hệ thống điểm không được biết đến với thế giới bên ngoài và do đó nó là đến Uptime để xác định ai nhận được một vượt qua hoặc thất bại. Việc kiểm toán M & O chỉ có thể được thực hiện bởi Viện Uptime.

TIMS – Tiêu chuẩn bảo trì cơ sở hạ tầng tầng

TIMS ban đầu được phát triển bởi Lee Technologies, được Schneider Electric mua lại vào năm 2011. Trọng tâm chủ yếu là bảo trì và hoạt động dẫn đến nhiều quy trình không được bao phủ đầy đủ như liên tục kinh doanh, tài chính và các công việc khác. TIMS định nghĩa bốn cấp độ; TIMS-1: Chạy tới lỗi, TIMS-2: Bảo trì không có cấu trúc, TIMS-3: Bảo trì có cấu trúc và TIMS-4: Bảo trì thuận lợi, cho phép cải tiến liên tục theo thời gian, nếu và ở đâu mà tổ chức mong muốn. Với lịch sử, có vẻ như không có, hoặc ít nhất là rất ít, thông qua bên ngoài Hoa Kỳ. Có vẻ như không phải là một quy trình hoặc cấu trúc kiểm toán chính thức tại chỗ và không có bằng chứng công khai cho các trang web được “chứng nhận”.

Xem xét thêm các tiêu chuẩn khác của Trung tâm dữ liệu:

Tiêu chuẩn 50600: https://datmaychu.com.vn/tieu-chuan-en-50600/

Tiêu chuẩn ANSI / BICSI 002-2014: https://datmaychu.com.vn/tieu-chuan-ansi-bicsi-002-2014/

Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014: https://datmaychu.com.vn/tieu-chuan-ansi-tia-942-a-2014/

EPI-DCOS® – Tiêu chuẩn hoạt động của Trung tâm dữ liệu

Tiêu chuẩn này cho phép cải thiện tiến bộ của trung tâm dữ liệu dựa trên tiêu chuẩn ISO được công nhận và được chấp nhận mô tả 5 mức độ trưởng thành của quy trình. Kiểm toán có thể được thực hiện trên một, nhiều hoặc tất cả các ngành cho phép các tổ chức bắt đầu “nhỏ” và bổ sung thêm các môn học và khi được yêu cầu. Tuy nhiên, để đạt được mức trưởng thành của DCOS-5, người ta phải kiểm tra tất cả các quy trình khi mức trưởng thành này yêu cầu tất cả các quy trình phải được kiểm soát và tích hợp hoàn toàn.

EPI-DCOS® bao gồm toàn bộ các quy trình để vận hành và quản lý một trung tâm dữ liệu bao gồm 11 ngành và tất cả các quy trình trong các ngành đó. Tiêu chuẩn này hoàn toàn minh bạch vì các yêu cầu được mô tả trong bản thân tiêu chuẩn có thể được tải xuống từ trang web.

So sánh các tiêu chuẩn hoạt động của trung tâm dữ liệu

ISO DCOS M & O Tem phê duyệt TIMS
Chủ nhân ISO EPI Viện Uptime Chuyên gia năng lượng
Quá trình phát triển ISO ANSI / ISO Độc quyền Độc quyền
Tính khả dụng của tiêu chí Chi tiết đầy đủ trong tiêu chuẩn có thể tải xuống Chi tiết đầy đủ trong tiêu chuẩn có thể tải xuống Danh sách kiểm tra một phần và báo cáo chính thức Danh sách kiểm tra một phần và báo cáo chính thức
Các quy trình bao gồm tài liệu tích hợp trong phạm vi Không Có nhưng không bao gồm tất cả các quy trình Có nhưng không bao gồm tất cả các quy trình
Mục tiêu chính Quy trình chung Hoạt động và bảo trì của Trung tâm dữ liệu Hoạt động và bảo trì của trung tâm dữ liệu Hoạt động và bảo trì của Trung tâm dữ liệu
Mức độ phù hợp Vượt qua thất bại 1-5 Vượt / Thất bại (80 trong số 100 điểm), 1-4
Đường cơ sở phù hợp Nên / nên Quá trình ISO trưởng thành Xếp hạng độc quyền Xếp hạng độc quyền
Kiểm tra / chứng nhận phạm vi một phần Không Không Không
Trung tâm dữ liệu được chứng nhận Có cho các tiêu chuẩn cá nhân n / a
Kiểm toán viên Nhiều tổ chức Nhiều tổ chức Viện Uptime n / a

Xem thêm: Cho thuê chỗ đặt máy chủ giá rẻ